MaSi

Download

Link tải về các phần mềm cần thiết cho máy tính từ trang chính thức của chúng.

I. Diệt virus

1) Avast
2) Avira
3) Bkav
4) Comodo (Window 7 - 10)
6) McAfee
7) Norton

II. Tường lửa

III. Trình duyệt

IV. Tiện ích trình duyệt

2) Java

V. Phần mềm học tập

VI. Dọn rác và ổ đĩa

VII. Công cụ pdf

VIII.Gõ tiếng Việt

1) Unikey

IX. Nén và giải nén

1) Winrar

X. Tiện ích khác

XI. Xem phim - nghe nhạc

Quảng cáo ở đây
Quảng cáo ở đây